Skip to main content
 • Uitgebreide kennismaking
 • Urgente zaken aanpakken
 • Samen doelen vaststellen
 • Netwerk benutten

 

Je hebt ervoor gekozen om hulp te zoeken. Fijn! Alles begint tenslotte met die eerste stap. Maar hoe nu verder? PBBender werkt volgens een vast en helder stappenplan. 

Eerst elkaar leren kennen

Onze ervaring leert dat een behandeling pas echt effectief is als die aansluit op jouw belevingswereld, op jouw prioriteiten. We kijken altijd naar de mens achter de problemen. Daarom start elk traject met een uitgebreide kennismaking. Daarin onderzoeken we op welke gebieden je vastloopt en wat je daaraan zou willen doen.  We stemmen onze begeleiding af op jouw tempo. Op de mate waarin jij met veranderingen om kunt gaan.

 

Urgente zaken krijgen voorrang

Vaak komen we er snel achter dat er zaken zijn die niet kunnen wachten – die pakken we meteen samen met je op. Denk hierbij aan uitzonderlijke situaties, zoals uithuiszetting, schulden, ziekmelding, en dergelijke.

 

Van doel tot dossier

Als we samen met jou hebben vastgesteld waaraan je wilt werken, zetten we dit in vervolgtrajectplannen. Hierin staan jouw ontwikkelings- en hersteldoelen op verschillende domeinen, en alle gemaakte afspraken met de hulpverlening en met naasten. Deze plannen worden opgenomen in jouw dossier en in samenspraak met de gemeente geëvalueerd. Je kunt jouw dossier op ieder moment inzien.

 

Crises de baas

Ook maken we samen met jou een crisisinterventieplan. Hierin staan jouw behoeften, wensen, en je afspraken met hulpverlening en naasten op momenten dat het slechter gaat.

Jouw netwerk benutten

We streven er altijd naar om jouw eigen netwerk zoveel mogelijk te betrekken bij de begeleiding. Ook werken we nauw samen met andere instanties en organisaties die bij je betrokken zijn. Denk aan je huisarts, maatschappelijk werk, jeugdzorg, andere artsen/specialisten, scholen en familie. Zo worden alle disciplines en vormen van zorg op elkaar afgestemd. Vanzelfsprekend doen we dit allemaal in nauw overleg samen met jou. We zullen nooit informatie delen met anderen tegen jouw wens.

 

Voordelen van werken met PBBENDER

 1. We kunnen op vrijwel alle plekken met je afspreken.
 2. We werken zoveel mogelijk ‘wachtlijstvrij’.
 3. Je maakt kennis met meerdere teamleden. Zo is er altijd iemand beschikbaar (shared caseload).
 4. Belangrijke naasten worden maximaal betrokken bij de behandeling.
 5. Uiteraard houden we hierbij rekening met jouw wensen en jouw privacy. Jij kiest welke informatie gedeeld mag worden en op welke manier.
 6. Jij hebt ten alle tijden inzicht in je eigen dossier, via een app.
 7. Jij bepaalt wanneer en waar we contact En welke vorm het contact heeft: face-to-face, bellen, mailen, appen, etc.
 8. We zijn iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar. We spreken met jou af wat we doen buiten deze tijden.
 9. We hebben zo vaak contact als nodig Dat kan zelfs dagelijks zijn.
 10. Begeleiding kan gepland en ongepland worden geleverd, tussen 9.00 uur en 17.00 uur op werkdagen.
 11. Zodra het beter met je gaat, kijken we samen hoe we de begeleiding kunnen afbouwen.